Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Bestyrelsens

 

beretning

 

2015.

Siden sidste generalforsamling den 2. april 2014 har bestyrelsen fortsat beskæftiget

 

sig med området, etablere betalingsordning, få hjemmesiden op at køre og meget

 

mere.

Overdragelsen af området til foreningen fra Nordicom A/S er endnu ikke på plads. Vi

 

 

 

er stadig ikke tilfredse med det materiale vi har fået. Dialogen er fortsat og

 

bestyrelsen har netop afsendt endnu et brev med angivelse af vore krav til

 

overdragelsen. Der skal i den forbindelse fortsat nævnes, at vi ikke er tilfredse med

 

asfalten og foreslår en udenretlig skønsforretning.

 

Mobilmasten på toppen af Geddebjergvej er blevet droppet.

Adgangsstierne til området.

Sti til Gedebjergvej.

 

Kommunen har givet tilladelse til, at vi må føre grusstien helt ud til Gedebjergvej og

 

anbefaler i denne forbindelse, at der opsættes bum af sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Etableringen er en del af kravene til Nordicom.

Sti til Leif Panduros Vej.

Forhandlinger med GF Leif Panduros Vej og Næstved Kommune er endnu ikke

 

afsluttet. Vi oplever en positiv forhandlingsånd fra vore naboer og tror på, at vi kan

 

opnå en rigtig god løsning.

Oprensning og tilpasning af søerne.

Grundejerforeningen har modtaget dispensation til at oprense og tilpasse søerne som

 

ønsket. Opgaven er en del af kravene til overdragelsen fra Nordicom.

Hjemmesiden.

Vort arbejde med opdatering af hjemmesiden har vist, at en række forbedringer kan

 

bidrage til en langt bedre brugeroplevelse og en nemmere tilgængelighed.

 

Vi har ’søsat’ en helt ny hjemmeside her i løbet af efteråret.

 

Forbedringerne vil løbende kunne ses.

 

Når hjemmesiden er klar til brug for alle grundejere med personlig adgang til f.eks.

 

referater fra bestyrelsesmøder og tilpasning af egne oplysninger, vil særskilt

 

orientering blive udsendt.

Opkrævning af kontingent og vejfondsbidrag.

Der er bestilt en løsning fra Nets, så der fremadrettet indbetales gennem

 

Betalingsservice. Der har dog vist sig flere igangsætningsvanskeligheder. Jakob har

 

virkelig haft sine udfordringer. Vi håber, at løsningen snart er på plads.

Budgettet. Vi har besluttet at udarbejde budgettet for to år fremad og flytte

 

 

 

kontingentbetalingen til tidligere på året. Ændringerne sker af flere årsager, for det

 

første har vi ønsket en tidligere indbetaling, idet vi med denne løsning kan undgå at

 

komme i likviditetsproblemer bla. med afregningen af vinterberedskabet og for det

 

andet, at vi fremover kan sikre at betalingen hænger sammen med de beslutninger,

 

der skal foretages på generalforsamlingen.

Vinterberedskabet.

Vi har i år haft en aftale med HedeDanmark om saltning og rydning af veje og fortove.

 

Der har et par gange været grund til at ringe og gøre opmærksom på mangler specielt

 

omkring rydning af fortove.

 

Aftalen genforhandles i forbindelse med den ’grønne kontrakt’.

Øvrige emner.

Bestyrelsen har derudover været informeret om en tvist omkring parkeringspladser ud

 

for nr. 35A mellem ejeren og SusåHuset.

 

Derudover har vi været tilkaldt til åstedsinformation omkring skrænt mellem nr. 17B

 

(SusåHuset) og nr. 27.

 

Henstilling til at der udvises sædvanlig hensyntagen til naboer m.fl. både med hensyn

 

til musik og lydforhold, men også til byggepladsernes manglende sikring af letflyvende

 

materialer.

 

Hermed afsluttes bestyrelsens årsberetning og lægges ud til drøftelse og alle

 

kommentarer samt spørgsmål er velkomne.

 

Vi glæder os til debatten.