Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

G/F Halfdans Vænge

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

 

 

Til alle grundejere.

Vinteren 2014

Vinteren banker på og den lange sommer er forbi. Så indledningsvis vil bestyrelsen gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Foreningen har nu bestået i et års tid, og der har været mange positive oplevelser. Fra alle sider udfoldes store bestræbelser på, at foreningen fungerer på en positiv og behagelig måde.

Henover sommeren har vi oplevet stor glæde og humør ved at være udendørs sammen med familie og gode venner, men ind i mellem beboere givet udtryk for, at de kunne have ønsket sig et lavere lydniveau, når der ofte blev festet. Skal du holde udendørs fest, så giv lige din nabo et praj. Det håber vi, at alle vil respektere i 2015.

Nu har vi fået lagt ny asfalt på overalt. Det håber vi så, at alle vil være med til at vedligeholde. Laver dit byggefirma skader på asfalten, så hold dem fast på, at de skal renovere skaderne igen.

Planen for 2015

Generalforsamling

onsdag, den 15. april 2015 kl. 19.00

Forskøn vænget

lørdag, den 25. april 2015 kl. 10.00

Bestyrelsesmøder

, den 1. marts 2015, den 10. maj 2015, den 6. september 2015 og den 1. november 2015.

Status på vore opgaver.

Områdets overdragelse fra Nordicom.

Forhandlingerne med Nordicom skrider fremad i et roligt tempo. Nu er vi ved at have fået asfaltarealerne på plads jf. ovenfor, og så kommer turen til de grønne områder og stierne.

Blandt flere manglende oplysninger er nogle af vore krav til Nordicom

  • Færdiggørelse af plæner og grusstier
  • Sprøjtning og beplantning af skråninger mod stamvej
  • Plantning af allé-træer langs stamvejen
  • Oprensning, tilpasning og beskæring af beplantning ved vandhullerne
  • Beplantning af støjvolden

Bestyrelsens 3 siders lange liste er fremsendt til Nordicom, og vi har lagt op til Nordicom at starte dialogen op med en møderække, hvor vi kan komme hinandens ønsker og krav lidt nærmere.

Adgangsstierne til området.

Sti til Gedebjergvej.

Kommunen har givet tilladelse til, at vi må føre grusstien helt ud til Gedebjergvej og anbefaler i denne forbindelse, at der opsættes bum af sikkerhedsmæssige hensyn. Etableringen er en del af kravene til Nordicom.

Sti til Leif Panduros Vej.

Forhandlinger med GF Leif Panduros Vej og Næstved Kommune er endnu ikke afsluttet. Vi oplever en positiv forhandlingsånd fra vore naboer og tror på, at vi kan opnå en rigtig god løsning.

Oprensning og tilpasning af søerne.

Grundejerforeningen har modtaget dispensation til at oprense og tilpasse søerne som ønsket. Opgaven er en del af kravene til overdragelsen fra Nordicom.

Hjemmesiden.

Vort arbejde med opdatering af hjemmesiden har vist, at en række forbedringer kan bidrage til en langt bedre brugeroplevelse og en nemmere tilgængelighed.

Det er derfor besluttet at ’søsætte’ en helt ny hjemmeside her i løbet af efteråret.

Forbedringerne vil løbende kunne ses.

Når hjemmesiden er klar til brug for alle grundejere med personlig adgang til f.eks. referater fra bestyrelsesmøder og tilpasning af egne oplysninger, vil særskilt orientering blive udsendt.

Opkrævning af kontingent og vejfondsbidrag.

Kontingent for året 2014 er nu indbetalt fra alle. Der er bestilt en løsning fra Nets, så der fremadrettet indbetales gennem Betalingsservice. Første gang er primo december, hvor der indbetales til vejfonden. Det er samtidig håbet, at denne løsning vil lette betalingsprocessen, så der fremadrettet indbetales rettidigt. 

Bestyrelsen.