Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/gf-halfdansvaenge.dk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Vedligeholdelsesregulativ :

1) Grundejeren er pligtig til, at vedligeholde ethvert fællesareal, græsområde, rabat mv., som ligger op til 2 1⁄2 meter fra grundejerens skel.

Indenfor dette område er grundejeren tillige berettiget til at disponere frit, idet enhver beplantning, etablering mv., som ikke udgør græs eller anden lavtgroende beplantning, dog alene kan tillades, såfremt Grundejerforeningen I det konkrete tilfælde accepterer forholdet og udsteder dispensation herfor.

Ved udstedelse af dispensation lægger Grundejerforeningen bl.a. vægt på højden, herunder evt. lys- og skyggegener, nedfaldne blade mv., bevoksningens evt. spredning samt den kosmetiske sammenhæng med Grundejerforeningens øvrige fællesarealer.

Uanset om grundejeren har opnået dispensation, er Grundejerforeningens bestyrelse stedse kompetente til at indskærpe vidtgående projekter, beplantning eller anden etablering, som ikke er i overensstemmelse med ovenstående eller vedligeholdes i overensstemmelse hermed.

Kan enighed ikke opnås mellem grundejeren og Grundejerforeningen, kan Grundejerforeningen pålægge grundejeren at etablere græs, hvilken udgift afholdes af grundejeren. Såfremt grundejeren I givet fald ikke efterlever Grundejerforeningens pålæg om etablering af græs, kan Grundejerforeningen selv forestage at etablere græs, og kræve udgifterne afholdt af grundejeren.

2) Grundejerforeningen vedligeholder alle fællesarealer, græsområder, rabatter mv., der grænser op til den store fællesvej.

3) Grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten på alle fællesområder, som ikke henhører under pkt. 1), herunder de tre vandhuller, samt alle veje og stier. Vedligeholdelsespligt og vedligeholdelsesplan herfor udfærdiges, ikrafttræder og offentliggøres, når områderne er behørigt overtaget fra Nordicom.

4) Støjvolden beplantes og vedligeholdes af Grundejerforeningen med beplantning eller anden etablering, som er så vedholdelsesfri som muligt, og som samtidig er i kosmetisk sammenhæng med Grundejerforeningens øvrige fællesarealer. En sådan etablering kan udgøre lavtgroende træer eller buske eller motorvejsgræs. Vedligeholdelsespligt og vedligeholdelsesplan herfor ikrafttræder og offentliggøres, når områderne er behørigt overtaget fra Nordicom.

5) Ved etablering af bygning på grund skal byggerod mv. på tilstødende områder reetableres straks efter færdiggørelse/ibrugtagning. Grundejerforeningens bestyrelse er kompetent til at indskærpe grundejerens reetableringspligt. Kan enighed ikke opnås mellem grundejeren og Grundejerforeningen, kan Grundejerforeningen foranledige forholdet reetableret, og kræve udgiften afholdt af grundejeren. Ved vidtgående byggerod m.m. har grundejerforeningens bestyrelse til enhver tid retten til at indskærpe tiltag for "genopretning", samt dersom enighed ikke kan opnås ret til at foranledige forholdet reetableret, og kræve udgiften afholdt af grundejeren.