Halfdans Vænge blev udstykket i 2006/2007. Salget af grunde gik ikke så hurtigt. Først i efteråret 2013 var det nødvendigt og formålstjenligt at stifte vores grundejerforening, som dermed blev en realitet den 6. november 2013. Alle boligejere på Halfdan Rasmussens Vej er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens forpligtelser

  • Sørge for, at grundejerforeningens fællesarealer holdes. Se detaljer her omkring den enkelte grundejers vedligeholdelsespligt under dokumenter Vedligeholdelsesregulativ
  • Være inspirationskilde for nye tiltag, der er til gavn og glæde for hele området
  • Tage ansvar for at føre vedtagne initiativer ud i livet
  • Være den direkte kontakt mellem beboerne, naboforeninger, Lokalrådet og Næstved Kommune
  • Følge op på de initiativer, der er lagt op til i lokalplanen
  • Opkræve kontingent til opbygning og vedligeholdelse af området, stier, veje og fortove
  • Opkræve vejfondsbidrag til vedligeholdelse af asfalten
  • Afholde den årlige generalforsamling jf. vedtægterne

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 personer, der på frivillig basis varetager bestyrelsesarbejdet. Når man er med i bestyrelsen, sidder man der som minimum for en 2 år periode. Der er ca. 4 bestyrelsesmøde om året, som forsøges lagt omkring den første weekend i marts, maj, september og november.
Vi lægger vægt på at intet møde må tage mere end 2 timer.

Stine (nr. 48)

Formand

Kenneth (Nr. 84)

Kasserer

Danny (Nr. 104)

Sekretær (Hjemmeside)

Thomas (Nr. 52)

Næstformand/Sekretær (Referat mv)

Bo (Nr. 39A)

Menigt medlem

Rikke (Nr. 46)

Menigt medlem

Palle (Nr. 92)

Suppleant/grønt

Karthipan (Nr. 14)

Suppleant

Al kontakt til bestyrelsen skal ske gennem vores kontaktformular, som du finder på siden kontakt.

Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor det er naturligt også at invitere områdets lejere. Alle udsagn bliver hørt, men det er kun grundejernes stemmer der kan gælde.