Halfdans Vænge ligger i Næstved på Sydsjælland. Mere præcist ligger det nye boligområde i forlængelse af det attraktive Digtervejskvarter mod øst og mod vest Vestre Ringvej. Mod nord grænser området op til boligkvarteret Klosterlunden og mod syd grænser området op til Gedebjergvej, Statsskov og landbrugsarealer. Baunehøj, som er et stort ridecenter ligger desuden tæt på mod nord. Sydøst for området ligger Digtervejsskolen. Fra parcelhusvejene er der stiforbindelser til naboområderne og dermed til skolestien.

Trivsel til hele familien

Selve området er rigt på store grønne arealer med naturskønne åndehuller, hvor små søer, legepladser samt borde og bænke, lægger op til udendørsaktiviteter med børn og hygge i centrum.

Landskabet udgøres af store, sammenhængende bakkede markarealer kantet af levende hegn. Skov og vand er om ikke direkte naboer, så i hvert fald indenfor en rækkevidde på f.eks. 2 – 3 km til den naturskønne Karrebæk Fjord, Klosterskoven og Borgnakkeskoven. Også Karrebæksminde med den eftertragtede Enø Strand kan nås i bil på ca. 15 minutter. Digtervejskvarteret ligger desuden kun 5 minutters kørsel fra Næstved bymidte og den naturskønne golfbane på Karrebækvej. Og sidst, men ikke mindst. Så tager det kun ca. 5 minutter for flyentusiaster at nå den lille flyveplads i Stenbæksholm.

Løbende hen over året er der forskellige aktiviteter, primært henvendt mod børn. Det kan fx være fastelavn og julehygge. Derudover holdes der én gang om året en vejfest. Beboerne på vejen arrangerer dette og melder ud.

Grønne udsigter

Lokalplanen sikrer at området får en grøn karakter. Der skal således plantes levende hegn langs veje, stier og friarealer. Grundejerforeningen arbejder løbende på at plante området til med træer og buske for at fremstå som et attraktivt område.

Seneste fremlagte 3 års plan for området ser således ud:

  • 2019: Vej til Leif Panduros Vej, Beplantning Remis, “kile” v/nr. 42 reduceres
  • 2020: Beplantning af skrænter og volde
  • 2021: Intet fastlagt

To gange årligt i april/maj og oktober holdes fællesaktiviteter omkring forskønnelse af vores område, f.eks. har vi anlagt grusstier, oprenset søerne, samlet affald (en god aktivitet der styrker fællesskabet).